داستان کمیک بوکی "دنیای ونومی" (Venomverse) به زبان فارسی (کامل) + لینک دانلود

داستان کمیک بوکی "دنیای ونومی" (Venomverse) به زبان فارسی (کامل) + لینک دانلود

به ترتیب بخوانید.

 

Edge of Venomverse (2017) #1

شماره 1 از کمیک لبه دنیای ونومی

لینک دانلود مستقیم 

 لینک دانلود غیر مستقیم 

 

Edge of Venomverse (2017) #2

شماره 2 از کمیک ابه دنیای ونومی

لینک دانلود مستقیم 

 لینک دانلود غیر مستقیم 

 

Edge of Venomverse (2017) #3

شماره 3 کمیک edge of venomverse

لینک دانلود مستقیم 

 لینک دانلود غیر مستقیم 

 

Edge of Venomverse (2017) #4

شماره 4 کمیک edge of venomverse

لینک دانلود مستقیم 

 لینک دانلود غیر مستقیم 

 

Edge of Venomverse (2017) #5

شماره 5 کمیک edge of venomverse

لینک دانلود مستقیم 

 لینک دانلود غیر مستقیم 

 

Venomverse #1

شماره 1 از کمیک "دنیای ونومی" ترجمه شد + لینک دانلود

لینک دانلود مستقیم 

 لینک دانلود غیر مستقیم 

 

Venomverse #2

شماره 2 از کمیک "دنیای ونومی" ترجمه شد + لینک دانلود

لینک دانلود مستقیم 

 لینک دانلود غیر مستقیم 

 

Venomverse #3

شماره 3 از کمیک "دنیای ونومی"

لینک دانلود مستقیم 

 لینک دانلود غیر مستقیم 

 

Venomverse #4

شماره 4 از کمیک "دنیای ونومی"

لینک دانلود مستقیم 

 لینک دانلود غیر مستقیم 

 

Venomverse #5

شماره 5 از کمیک "دنیای ونومی"

لینک دانلود مستقیم 

 لینک دانلود غیر مستقیم

 

 

Venomized #1

شماره 1 از کمیک venomized - دنیای ونومی 2

لینک دانلود مستقیم

لینک دانلود غیر مستقیم

 

Venomized #2

شماره 2 از کمیک venomized - دنیای ونومی 2

لینک دانلود مستقیم

لینک دانلود غیر مستقیم

 

Venomized #3

شماره 3 از کمیک venomized - دنیای ونومی 2

لینک دانلود مستقیم

لینک دانلود غیر مستقیم

 

Venomized #4

شماره 4 از کمیک venomized - دنیای ونومی 2

لینک دانلود مستقیم

لینک دانلود غیر مستقیم

 

Venomized #5

شماره 5 از کمیک venomized - دنیای ونومی 2

لینک دانلود مستقیم

لینک دانلود غیر مستقیم

لینک دانلود غیر مستقیم (اپلودر)

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn